sv
Ordförklaringar:
24
OKT
2018
Datumet har passerat

Utlysning: Finansiering av innovationer inom medicinsk forskning - IMI 2 Call 16

Utlysningen från Innovative Medicines Initiative, IMI, syftar till att finansiera innovationsprojekt utifrån forskning kring bland annat tuberkulos, mykobakterier, gepotidacin och inkapsling av antibiotika i nanopartiklar, och riktar sig till akademiska forskare, företag, sjukhus och patientföreningar.

Den totala budgeten för utlysningen är 47 miljoner euro.

Sista dag för ansökan är 24 oktober 2018. Läs utlysningstexten på IMI:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..