sv
Ordförklaringar:
26-27
MAR
2019
Datumet har passerat

Forte Talks 2019

Forte Talks är en mötesplats för kunskapsutbyte mellan forskare, beslutsfattare, praktiker, brukare och övriga aktörer som på olika sätt är intresserade av människors hälsa, arbetsliv och välfärd.

Temat för Forte Talks 2019 är Välfärd för framtiden, och under två dagar diskuteras samhällsutmaningar och välfärd och hur forskare kan bidra med ny kunskap.