sv
Ordförklaringar:
28
AUG
2018
Datumet har passerat

Utlysning: Konsolideringsbidrag 2018

Syftet med bidraget är att stödja yngre forskare som har en vetenskapligt intressant forskningsidé och som kan omsätta och genomföra forskningsuppgiften och därmed föra forskningsfronten framåt eller fyller befintliga kunskapsluckor.

Ansökan om konsolideringsbidrag från Vetenskapsrådet görs i ett tvåstegsförfarande. Denna utlysning riktar sig till dig som lämnat in en skissansökan och fått denna accepterad och därefter inbjudits att lämna in en fullständig ansökan.

Utlysningen stänger den 28 augusti 2018.

Läs utlysningstexten på vr.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..