sv
Ordförklaringar:
28
AUG
2018
Datumet har passerat

Utlysning: Bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning

Bidraget ska möjliggöra för en konstellation av forskare inom landsting/regioner och akademi att arbeta mot ett gemensamt forskningsmål.

Syftet med bidraget är att ge stöd till kliniska behandlingsstudier som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov och som förväntas leda till patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Ansökan om bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning görs i ett tvåstegsförfarande. Denna utlysning riktar sig till dig som lämnat in en skissansökan och fått denna godkänd och därefter inbjudits att lämna in en fullständig ansökan.

Utlysningen stänger den 28 augusti 2018.

Läs hela utlysningstexten på vr.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..