sv
Ordförklaringar:
1
OKT
2018
Datumet har passerat

Wallenberg Clinical Scholars

Programmet Wallenberg Clinical Scholars avser att stödja och stimulera framgångsrika kliniska forskare vid svenska universitet och universitetssjukhus.

Stiftelsen avser totalt att avsätta upp till 600 miljoner kronor för att stärka klinisk forskning. Satsningen kommer att omfatta 25 av landets bästa kliniker och kommer att löpa under tio år. Avgörande utvärderingskriterium är vetenskaplig excellens inom klinisk patientnära eller klinisk experimentell forskning. Forskaren ska också vara kliniskt verksam.

Stiftelsen avser att finansiera upp till fem kliniska forskare per år i minst fem år. Totalt avser stiftelsen att reservera upp till 400 miljoner kronor för den första femårsperioden. Efter fem år kommer upp till 15 av de 25 ursprungligen utsedda Clinical Scholars, att i konkurrens och efter internationell utvärdering, erhålla ytterligare fem års finansiering. För den andra femårsperioden avser stiftelsen därför att reservera 200 miljoner kronor.

Nomineringar ska vara inkomna senast den 1 oktober.