sv
Ordförklaringar:
4
SEP
2018
Datumet har passerat

Nordisk utlysning: Individanpassad vård

Syftet med NordForsks och Vinnovas utlysning är att ta tillvara på styrkor och synergier i de nordiska länderna. Nordiska projekt som bidrar till implementeringen av individanpassad medicin inom hälso- och sjukvården kan söka finansiering.

I utlysningen ligger fokus på tre utmaningar: data, kliniskt regelverk och hälsoekonomi. I ansökningarna kan en eller flera av dessa tre utmaningar ingå.

Små och stora privata företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut, offentlig sektor i de nordiska länderna kan ansöka om finansiering. Sammanslutningen av sökande måste bestå av deltagare från minst tre av de samfinansierande nordiska länderna, alternativt från två samfinansierande nordiska länder och ett tredje land.

Utlysningen stänger 4 september 2018.

Läs mer på NordForks webbplats.

Källa: nordforsk.org