sv
Ordförklaringar:
8
MAJ
2018
Datumet har passerat

Utlysning: Bidrag till forskningsmiljö inom infektion och antibiotika

Målet med satsningen inom infektion och antibiotika är att stimulera större forskningsprojekt som kan hjälpa till att tackla den globala utmaning som den ökade resistensen mot antibiotika och antivirala läkemedel utgör.

Området infektion och antibiotika omfattar grundläggande såväl preklinisk som klinisk forskning och inkluderar till exempel: bakteriologi, mikrobiologi, virologi, parasitologi, mykologi, immunologi, kemi, beteendevetenskap, folkhälsovetenskap, hälsoekonomi, samt vårdvetenskap.

Bidrag till forskningsmiljö söks av dig som enskild forskare. Du är projektledare och vetenskapligt ansvarig för projektet och du ska ha en aktivitetsgrad i projektet om minst 20 procent av en heltidsanställning. Du ska ha avlagt svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen senast den sista ansökningsdagen för denna utlysning.

Läs hela utlysningstexten på vr.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sista ansökningsdag är den 8 maj 2018.

Pipett i rör som står i ett provrörsställ.