sv
Ordförklaringar:
12
APR
2018
Datumet har passerat

Utlysning: Projektbidrag för internationella samarbeten inom individanpassad medicin (ERA PerMed)

Utlysningen stödjer tvärvetenskaplig forskning där pre-klinisk och klinisk forskning kombineras med utveckling inom bioinformatik och bättre utnyttjande av forskningsdata.

Syftet med bidraget är att stödja internationella samarbeten inom individanpassad medicin. Dessa samarbeten ska implementera den forskningsagenda som International Consortium of Personalised Medicine, IC PerMed Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. tagit fram för att påskynda utveckling och implementering av individanpassad medicin.

Sverige är via Vetenskapsrådet ett av de 22 länder som deltar i ERA PerMed-utlysningen. Ansökan till konsortieutlysningen görs i sekretariatet för ERA PerMed:s ansökningssystem

Svenska projektledare som deltar i utlysningen om stöd från Vetenskapsrådet ska även lämna in en ansökan i Vetenskapsrådets ansökningssystem Prisma.

Läs utlysningstexten på ERAPerMed:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och på vr.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..