sv
Ordförklaringar:
27
FEB
2018
Datumet har passerat

Utlysning: Konsolideringsbidrag 2018

Syftet med bidraget är att ge de mest framstående yngre forskarna möjlighet att befästa och förstärka sin forskning och vidga sin verksamhet som självständiga forskare.

Inom ramen för utlysningen vill Vetenskapsrådet stödja forskare som har en vetenskapligt intressant forskningsidé och som kan omsätta och genomföra forskningsuppgiften och därmed föra forskningsfronten framåt eller fyller befintliga kunskapsluckor.

Läs utlysningstexten på vr.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Utlysningen stänger 27 februari.