sv
Ordförklaringar:
27
FEB
2018
Datumet har passerat

Utlysning: Konferensbidrag 2018

Syftet med bidraget är att främja internationellt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte. Konferensbidrag är ett sätt att ge forskare verksamma i Sverige möjlighet att anordna en konferens med internationellt erkända föredragshållare.

Konferensbidraget söks av dig som enskild forskare. Du är projektledare och vetenskapligt ansvarig för konferensen. Du ska ha avlagt svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen senast den sista ansökningsdagen för denna utlysning.

Läs utlysningstexten på vr.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Utlysningen stänger 27 februari.