sv
Ordförklaringar:
27
FEB
2018
Datumet har passerat

Utlysning: Bidrag till forskningsmiljö - klinisk behandlingsforskning

Detta bidrag syftar till att ge stöd till kliniska behandlingsstudier som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov och som förväntas leda till patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod. 

Bidraget från Vetenskapsrådet ska möjliggöra för en konstellation av forskare inom landsting/regioner och akademi att arbeta mot ett gemensamt forskningsmål.

Ansökan om bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning görs i ett tvåstegsförfarande. Först lämnar du som sökande in en skissansökan för bedömning. De sökande som får sin skissansökan godkänd får sedan lämna in en fullständig ansökan.

Läs utlysningstexten på vr.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Utlysningen stänger 27 februari för skissansökan.