sv
Ordförklaringar:
12
MAR
2018
Datumet har passerat

Utlysning: Projektbidrag för internationella samarbeten inom antimikrobiell resistens

Utlysningen syftar till att stödja internationella forskningsinnovationer med fokus på de antibiotikaresistenta bakterier som finns på WHO:s prioriterade lista.

Sverige är via Vetenskapsrådet ett av 16 länder som deltar i utlysningen, som organiseras av Joint Programming-initiativet inom antimikrobiell resistens, JPIAMR.

Varje ansökan ska innehålla partners från minst tre deltagande länder. För svenska sökande gäller samma regler för behörighet, budgetsammanställning och kontraktsskrivning som för Vetenskapsrådets vanliga projektbidrag. Det får vara maximum två svenska sökande i samma konsortium och den totala budgeten för svenskt deltagande i varje konsortium är 300 000 euro.

Ansökan till konsortieutlysningen görs i JPIAMR:s ansökningssystem. Svenska projektledare som deltar i utlysningen om stöd från Vetenskapsrådet ska även lämna in en ansökan i Vetenskapsrådets ansökningssystem Prisma.

Sista ansökningsdag för konsortieutlysningen är 7 mars. Svenska deltagare har möjlighet att ansöka via Prisma fram till den 12 mars 2018.

Utlysningstexten finns på JPIAMR:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och information för svenska projektledare finns på Vetenskapsrådets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..