sv
Ordförklaringar:
22-23
AUG
2018
Datumet har passerat

Konferens inom utvecklingsforskning

Göteborgs universitet anordnar tillsammans med Vetenskapsrådet och Sida en konferens inom utvecklingsforskning - Development Research Conference.

Konferensen äger rum den 22-23 augusti i Göteborg och syftet är att skapa ett tvärvetenskapligt forum för forskare som forskar om utvecklingsfrågor i låginkomstländer, samt erbjuda en plattform för dialog mellan forskare och relevanta myndigheter, organisationer och praktiker.

Fram till den 3 december 2017 finns möjlighet att anmäla intresse för att organisera paneler och seminarier under och inom ramen för konferensen.

Källa: vr.se