sv
Ordförklaringar:
19
MAJ
2017
Datumet har passerat

Clinical Trials Day

Varje år i maj infaller ”Clinical Trials Day”, en dag som är till för att uppmärksamma världens första randomiserade kliniska studie.

Tjugonde maj 1747 startade James Lind det som ofta kallas för den första randomiserade kliniska studien. Tolv sjömän ombord på HMS Salisbury, samtliga med symptom på skörbjugg, delades in i sex grupper som alla fick samma mat och vård förutom att de tilldelades olika kosttillskott. Gruppen som fick citrusfrukter tillfrisknade redan efter sex dagar.