sv
Ordförklaringar:
5
SEP
2017
Datumet har passerat

Bidrag till forskningsmiljö inom åldrande och hälsa

Bidraget kan sökas av enskild forskare och minst en till fem forskare kan bjudas in att medverka i ansökan varav minst en medverkande ska vara anställd vid svenskt lärosäte.

Målet med den särskilda satsningen inom åldrande och hälsa är att stödja forskning inom utveckling av individualiserad diagnostik, prevention och medicinering samt mer effektiv användning av befintliga läkemedel och framtagandet av ny behandling för att behandla äldre sjuka personer.

Läs utlysningstexten på www.vr.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sista ansökningsdag är 5 september.