sv
Ordförklaringar:
1
OKT
2017
Datumet har passerat

Wallenberg Clinical Scholars

Programmet Wallenberg Clinical Scholars avser att stödja och stimulera framgångsrika kliniska forskare vid svenska universitet och universitetssjukhus.

Universitet med medicinsk fakultet inbjudes att nominera forskare till dessa forskningsanslag. Programmet är förbehållet läkare som vid nomineringstillfället genomgått eller genomgår specialistutbildning inom det kliniska ämnet.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse avser att finansiera upp till fem kliniska forskare per år i minst fem år. Upp till 400 miljoner kronor reserveras för den första femårsperioden. Efter fem år kommer upp till 15 av de 25 ursprungligen utsedda Clinical Scholars, att i konkurrens och efter internationell utvärdering, erhålla ytterligare fem års finansiering. För detta reserveras 200 miljoner kronor.

Nomineringar ska vara inkomna senast den 1 oktober.