Ordförklaringar:

Kalender

 • 31-5
  MAJ-SEP

  Bidrag till forskningsmiljö

  Utlysning Nu kan du söka Bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning. Utlysningen stänger den 5 september.

 • 13-5
  JUN-SEP

  Innovationsprojekt i företag

  Utlysning Företag med färre än 250 anställda kan söka finansiering från Vinnova för att starta och bedriva innovationsprojekt. Utlysningen är öppen 13 juni till 5 september.

 • 19-4
  JUN-SEP

  Innovativa startups fas 1

  Utlysning Vinnova riktar sig i den här utlysningen till unga företag med innovativa och internationellt konkurrenskraftiga affärsidéer med stor kommersiell potential. Sista ansökningsdag är 4 september.

 • 17-19
  AUG-SEP

  Internationell postdok

  Utlysning 17 augusti öppnar Vetenskapsrådets utlysning Internationell postdok. Bidraget kan sökas av enskild forskare som avlagt doktorsexamen vid svenskt universitet eller European University Institute högst två år innan sista ansökningsdag för utlysningen.

 • 5
  SEP

  Strategisk Mobilitet

  Utlysning Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, utlyser bidrag för programmet Strategisk Mobilitet.

 • 7-8
  SEP

  Nationell konferens om kliniska studier

  Konferens Den 7-8 september 2017 går Nationell konferens om kliniska studier av stapeln för tredje gången. Möt inspirerande talare och nätverka med konferensdeltagare från akademi, hälso- och sjukvård och industri.Anmälan har öppnat!
 • 1
  OKT

  Wallenberg Clinical Scholars

  Utlysning Programmet Wallenberg Clinical Scholars avser att stödja och stimulera framgångsrika kliniska forskare vid svenska universitet och universitetssjukhus.
 • 3
  OKT

  Forskardagen 2017 - Konferensen för registerforskning

  Konferens Den 3 oktober anordnar Vetenskapsrådet, SCB, Socialstyrelsen, Riksarkivet, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen en konferens för dig som vill veta mer om hur du som forskare på bästa sätt kan ta del av flera olika myndigheters registerdata och tjänster.
 • 12-13
  DEC

  Nordisk konferens om pragmatiska kliniska studier

  Konferens Kommer den nya EU-förordningen att påverka möjligheterna att utföra pragmatiska kliniska prövningar i de nordiska länderna? Detta och mycket annat tas upp på Nordisk konferens om pragmatiska kliniska studier.


Prenumerera

Vill du prenumerera på nya evenemang?
Fyll i din e-post nedan.

Kontakt

Enheten för kliniska studier

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

Telefon (växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.