sv
Ordförklaringar:

Kalender

I kalendern på kliniskastudier.se finns information om seminarier, konferenser, utlysningar och annat som kan vara intressant för dig som arbetar med eller vill veta mer kliniska studier.

Prenumerera

Vill du prenumerera på innehåll på webbplatsen?

 • 8
  MAJ
  2018

  Utlysning: Bidrag till forskningsmiljö inom infektion och antibiotika

  Utlysning Målet med satsningen inom infektion och antibiotika är att stimulera större forskningsprojekt som kan hjälpa till att tackla den globala utmaning som den ökade resistensen mot antibiotika och antivirala läkemedel utgör.
 • 8
  MAJ
  2018

  Utlysning: Proof of Concept inom livsvetenskaper

  Utlysning Syftet med bidraget från Vetenskapsrådet är att överbrygga gapet mellan grundforskning och kommersialisering av forskningsresultat inom området livsvetenskaper.

 • 15
  MAJ
  2018

  Utlysning: Programbidrag för vårdforskning

  Utlysning Syftet med Fortes och Vetenskapsrådets gemensamma satsning är att förstärka vårdforskningen och möjliggöra utveckling av forskningsmiljöer. Bidrag beviljas för tre år med möjlighet till tre års förlängning (2018–2023).
 • 23
  MAJ
  2018

  Forskningskonferens om nationella kvalitetsregister 2018

  Konferens 2018 års forskningskonferens om nationella kvalitetsregister äger rum den 23 maj i Stockholm. Konferensen arrangeras av Nationella kvalitetsregister, Apotekarsocieteten och Vetenskapsrådet.
 • 10
  JUN
  2018

  Nominera till Athenapriset 2018

  Stipendium Athenapriset har instiftats för att lyfta fram behovet av klinisk forskning av hög vetenskaplig kvalitet som sker i samverkan mellan hälso- och sjukvården, akademin och näringslivet.
 • 13-15
  JUN
  2018

  Forskningskonferens: Nordic Conference in Nursing Research 

  Konferens Konferensen kommer att samla forskare från alla nordiska länder och syftar till att diskutera utveckling av metoder för forskning inom omvårdnad och skapa en arena för nätverkande.
 • 22-23
  AUG
  2018

  Konferens inom utvecklingsforskning

  Konferens Göteborgs universitet anordnar tillsammans med Vetenskapsrådet och Sida en konferens inom utvecklingsforskning - Development Research Conference .

Kontakt

Enheten för kliniska studier

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

Telefon (växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Prenumerera

Vill du prenumerera på nyheter, goda exempel eller kalenderhändelser från kliniskastudier.se?

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.