Ordförklaringar:

Kalender

 • 9
  NOV
  2017

  Informationsdag om ny medicinteknisk lagstiftning

  Utbildning Läkemedelsverket anordnar ytterligare en informationsdag om den nya medicintekniska förordningen, Förordning (EU) 2017/745, som trätt i kraft.
 • 24
  NOV
  2017

  Öppet hus på Socialstyrelsen

  Öppet hus Forskare som beställer data från Socialstyrelsen välkomnas till öppet hus på myndighetens registerservice den 24 november.

 • 5
  DEC
  2017

  Life science-dagen 2017

  Konferens Dagens Medicin och Dagens industri bjuder in till Life science-dagen tisdagen den 5 december 2017.
 • 12-13
  DEC
  2017

  Nordisk konferens om pragmatiska kliniska studier

  Konferens Kommer den nya EU-förordningen att påverka möjligheterna att utföra pragmatiska kliniska prövningar i de nordiska länderna? Detta och mycket annat tas upp på Nordisk konferens om pragmatiska kliniska studier.
 • 8
  FEB
  2018

  Farmakopékonferensen 2018

  Konferens Läkemedelsverket och Svenska farmakopékommittén inbjuder till farmakopékonferens torsdagen den 8 februari 2018 i Uppsala.
 • 23
  MAJ
  2018

  Forskningskonferens om nationella kvalitetsregister 2018

  Konferens 2018 års forskningskonferens om nationella kvalitetsregister äger rum den 23 maj i Stockholmsområdet. Konferensen arrangeras av Nationella kvalitetsregister, Apotekarsocieteten och Vetenskapsrådet.

Prenumerera

Vill du prenumerera på nya kalenderaktiviteter?
Fyll i din e-post nedan.

Kontakt

Enheten för kliniska studier

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

Telefon (växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.