sv
Ordförklaringar:

Goda exempel

Hur ser en forskare på vår nya webbplats?

Johan Aurelius är forskare på Sahlgrenska Cancer Center. Vi träffade honom för att visa nya kliniskastudier.se.

– Den stora fördelen är att informationen är samlad på ett ställe så man slipper leta så mycket, säger Johan.

Ett av målen med den nya webbplatsen är att man som forskare ska kunna hitta all nödvändig information om hur man genomför en klinisk studie här. Johan tror att innehållet på den nya webbplatsen skulle kunna göra arbetet med en klinisk studie mer effektivt.

– Vi har precis börjat planera en ny studie, och läkaren som är huvudprövare är ny i den rollen. Jag skulle kunna tänka mig att rekommendera henne att gå in på webbplatsen och läsa. Och även doktorander som ska göra vissa laborativa analyser i efterhand, säger han.

Han ser också vissa utvecklingsmöjligheter.

– En risk är att man missar något. Att man tror sig hitta allt här och så saknas det någon detalj, fortsätter han.

Att erbjuda så heltäckande information som möjligt är en av utmaningarna med kliniskastudier.se. Genom samarbete med våra svenska sjukvårdsregioner hoppas vi kunna tillhandahålla uppdaterad och korrekt information på webbplatsen.

– Vad man också skulle haft nytta av är någon form av checklista. Så man kan bocka av allt man kommer behöva göra, säger Johan.

– Men det kanske är svårt att få till i och med att det varierar för olika studier, fortsätter han.

Webbplatsen kommer utvecklas och uppdateras kontinuerlig, inte minst under det närmaste året. Information och funktionalitet kommer läggas till som, förhoppningsvis, ska ge besökarna ett ännu större mervärde.

Den sektion på webbplatsen som vi kallar för ”Kliniska studier – Steg för steg ” kommer vi att fortsätta utveckla under våren och sommaren. Planen är att, utifrån insamlad feedback, uppdatera informationen och se över strukturen så att det blir så enkelt och naturligt som möjligt att följa stegen för just den typen av studie man planerar eller redan genomför.

– Ett alternativ hade ju varit att man i tidigt skede väljer vilken typ av studie man ska göra, föreslår Johan. Så att informationen blir mer specifik för just den studien man planerar, fortsätter han.

Vi tittar igenom den nya webbplatsen tillsammans med Johan. Han kommer med spontana idéer kring innehåll som han själv skulle vilja hitta här.

– Utlysningsdelen, alltså vart man kan söka pengar, borde ha en ganska framstående plats tycker jag. Det är något man ofta letar efter, säger han.

– En annan sak skulle kunna vara en funktion där man kan ställa en fråga som ”var hittar jag vem som är personuppgiftsombud på Sahlgrenska?” och veta att rätt person får den, säger Johan.

Just kontaktfacilitetering är något som vi identifierat som ett behov hos flera målgrupper. En tanke är att man så småningom på ett enklare sätt ska kunna nå fram till rätt person, med rätt kompetens eller ansvarsområde utan att själv behöver känna till organisationen. Man kontaktar en roll eller en funktion och inte en person. Detta vill vi kunna erbjuda som en service framöver.

Om Johan Aurelius

Han har tidigare genomfört ett projekt som handlade om att studera immunosuppressiva mekanismer vid akut myeloisk leukemi. Idag befinner sig Johan mitt i en studie som innebär att testa och utvärdera en ny immunoterapi vid kronisk myelomonocytär leukemi, KMML. Studien skall inkludera totalt 15 patienter och kommer förhoppningsvis lägga grunden för en större randomiserad studie.

Kontakt

Enheten för kliniska studier

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

Telefon (växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Prenumerera

Vill du prenumerera på nyheter, goda exempel eller kalenderhändelser från kliniskastudier.se?

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.