Ordförklaringar:

Nätverk för forskning i primärvården

Forum Sydost arrangerar tillsammans med Primärvårdscentrum (PVC) i Region Östergötland nätverksträffar för alla forskningsintresserade medarbetare inom primärvården i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Syfte

Syftet med nätverket är att:

  • skapa samarbeten, stimulera och underlätta forskning i nära vård
  • vara en plattform där forskningsintresserade personer i primärvården kan samverka, inspireras och träffa andra forskningsintresserade
  • dela och diskutera viktig information om uppdateringar i regelverken kring forskning (personuppgiftshantering, ICH-GCP, övrig juridik m.m.)

Nätverksträffar

Lokala nätverksträffar inom Region Östergötland arrangeras en till två gånger per termin och nätverksträffar inom hela Sydöstra sjukvårdsregionen arrangeras en gång per termin. Om du är intresserade av att bidra till nätverket eller har idéer om vad vi ska ta upp på våra träffar vänligen kontakta någon av våra arrangörer.


Nästa nätverksträff

Nästa regionala nätverksträff hålls den 18 april 2023 i Alvesta.

Agenda och anmälan Word, 55.9 kB.

 

Ansvariga för nätverket

Eva Anskär, Distriktssköterska, Primärvårdscentrum, , Med.lic

epost: eva.anskar@regionostergotland.se

Åsa Rydmark Kersley, Forskningskoordinator, Forum Östergötland, MScN

epost: asa.rydmark.kersley@regionostergotland.se

Senast publicerad: