Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Stöd och rådgivning

Karolinska Trial Alliance erbjuder stöd och tjänster för akademis­ka och företagsinitierade kliniska studier inom Region Stockholm och Gotland.

Karolinska Trial Alliance - KTA

KTA erbjuder skräddarsydda lösningar för klinisk forskning från idé till färdig studierapport. Med våra tjänster vill vi underlätta och effektivisera arbetet genom att reducera tidsåtgång och kostnader för akademis­ka och företagsinitierade kliniska studier.

Våra medarbetare har bred erfarenhet av kliniska studier från akademi, hälso- och sjukvård samt life science-företag och kan därför ge det stöd som behövs. För att kunna erbjuda dig bästa tänkbara hjälp i ditt projekt samverkar vi nationellt.

Det här kan du få stöd och hjäp inom:

Mer information och kontakt på KTAs webbplats Länk till annan webbplats.

Senast publicerad: