Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Regional Försäkring

Här finns det information om förskringar inom sjukvårdsregionen Stockholm-Gotland.


Läkemedelsförsäkring

Företag som säljer läkemedel i Sverige kan vara medlemmar i Läkemedelsförsäkringen (LFF). Läkemedelsförsäkringen reglerar läkemedelsskador orsakade i vanlig vård eller i en klinisk prövning (under vissa uppfyllda villkor, se nedan).

En förutsättning för försäkringens giltighet är att läkemedlet dispenseras eller tillhandahållas från ett svenskt apotek eller svensk sjukvårdsinrättning, dvs som är en del av respektive regions apoteks-funktion.

Det finns undantag då läkemedelsförsäkringen inte gäller för kliniska prövningar. Det är ansvarig prövares ansvar att kontakta LFF inför start av studie när den egna regionen tillsammans med ansvarig prövare agerar sponsor för att säkerställa att läkemedelsförsäkringen gäller för den specifika forskarinitierade kliniska prövningen. Om läkemedelsförsäkringen inte gäller måste adekvat skydd säkerställas på annat sätt tex genom en tilläggsförsäkring. Vid osäkerhet bör kontakt först tas med juridiska enheten eller motsvarande i regionen. Vid studieavtal med andra sponsorer som tillhandahåller studie-läkemedel rekommenderas site att kontrollera särskilt att försäkring finns.

Läs mer på LFFs hemsida Länk till annan webbplats.

Patientförsäkring

Sjukhusen under region Stockholm har patientförsäkring via Landstingets Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) i vilket studiedeltagare ingår.

För att LÖF:s försäkringsåtagande ska gälla krävs 1) att den hälso- och sjukvård som ingår i forskningsstudien bedrivs av regionen och 2) att patienten har lämnat ett informerat samtycke till att delta i forskningen.

Läs mer på LÖFs hemsida Länk till annan webbplats.

Senast publicerad: