Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Utbildningar i Good Clinical Practice

Forum Norr erbjuder utbildningar i Good Clinical Practice. De vänder sig till dig som arbetar med eller planerar att arbeta med kliniska prövningar och behöver kunskaper inom området.

Om Good Clinical Practice

Good Clinical Practice (GCP) är en internationell standard för hur kliniska prövningar ska genomföras med syfte att säkerställa att insamlad forskningsdata och resultat är korrekta, samt att studiedeltagarens säkerhet, rättigheter och integritet skyddas. Denna kunskap är bra att ha även för dig som arbetar med andra kliniska studier än prövningar av läkemedel eller medicintekniska produkter.

Forum Norr arrangerar årligen nedanstående utbildningar. GCP-utbildningarna är öppna för medarbetare i norra sjukvårdsregionen.

Alla våra GCP-utbildningar, förutom GCP för verksamhetschefer, berättigar till ett Transcelerate-godkänt intyg.

Grundkurs i GCP

Kursen ger översiktliga kunskaper vad gäller regelverk, kvalitetssäkring, planering, genomförande och avslutande av kliniska prövningar.

Kursen vänder sig till dig som inte tidigare har gått en grundkurs i GCP.

Kommande kurstillfälle

Grundkurs i GCP 2 mars 2023

Repetitionskurs i GCP

Kursen ger en repetition vad gäller regelverk, kvalitetssäkring, planering, genomförande samt avslutande av kliniska prövningar.

Prövare i kliniska läkemedelsstudier, och även andra medarbetare som delegerats uppgifter i prövningen, ska ha adekvat kunskap samt dokumenterad utbildning. Detta ska uppdateras regelbundet och lämpar sig bra som en sådan GCP-uppdatering.

Kursen vänder sig till dig som tidigare gått en kurs i GCP någon gång de senaste fem åren och behöver en repetition i GCP.

Kommande kurstillfälle

Repetitionskurs i GCP 16 maj 2023

Fördjupningskurs i GCP

Kursen ger fördjupade kunskaper vad gäller regelverk, kvalitetssäkring, planering, genomförande samt avslutande av kliniska prövningar.

Kursen vänder sig till dig som tidigare har gått en grundläggande endagskurs i GCP och/eller jobbat ett tag med klinisk forskning och är intresserad av att fördjupa eller uppdatera dina kunskaper.

Prövare i kliniska läkemedelsstudier, och även andra medarbetare som delegerats uppgifter i prövningen, ska ha adekvat kunskap samt dokumenterad utbildning i GCP.

Kommande kurstillfälle

Meddelas senare

GCP för verksamhetschefer

Utbildningen fokuserar på verksamhetschefens ansvar i relation till lagstiftningen vid kliniska prövningar och riktar sig till verksamhetschefer, FoU-ansvariga och andra chefer i hälso- och sjukvården. Förutom att ge kunskap kring forskningsetik, regelverk och GCP, syftar utbildningen även till att ge deltagarna inspiration till att utveckla sina verksamheter när det gäller att bedriva klinisk forskning.

Kommande kurstillfälle

Meddelas senare

Senast publicerad: