sv
Ordförklaringar:

Särskilda regler för läkemedel

Godkännande av Läkemedelsverket

En klinisk läkemedelsstudie ska godkännas av Läkemedelsverket. Information om ansökan finns på Läkemedelsverkets webbplats. Det finns särskilda regelverk som reglerar hur dessa typer av studier ska genomföras. Läkemedelsverket har gjort en sammanställning av de regelverk som gäller kliniska läkemedelsstudier.

Ansökan om kliniska läkemedelsstudierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Regelverk för kliniska läkemedelsstudierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster