sv
Ordförklaringar:

Särskilda regler för läkemedel

Observera att från den 31 januari 2022 tillämpas en ny EU-gemensam förordning om kliniska läkemedelsprövningar. Mer information finns på Läkemedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Ta reda på om din idé eller frågeställning omfattar läkemedel

Omfattar din studie läkemedel, det vill säga en klinisk läkemedelsprövning, behöver du ta reda på om det är en tillståndspliktig klinisk läkemedelsprövning eller inte. I Sverige måste en klinisk läkemedelsprövning få beviljat tillstånd efter granskning av både Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten innan den kan starta upp. Är studien en icke-interventionell studie behöver studien däremot inte granskas av eller få tillstånd från Läkemedelsverket.

Ta reda på om din studie är tillståndspliktig eller inte, Läkemedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.