sv
Ordförklaringar:

Annat inom samma ämne

  1. Studietyper En klinisk studie är en vetenskaplig studie som genomförs på människa för att studera biomedicinska eller hälsorelaterade frågeställningar. På webbplatsen delas kliniska studier in i undergrupperna; behandlingsstudier, observationsstudier

  2. Study types A clinical study is a research study using human subjects to evaluate biomedical or health-related outcomes. On the English version of this website, clinical studies are divided up into the subsidiary groups clinical trial s,

  3. Clinical studies - step by step The pages in “Clinical studies – step by step” are aimed in the first instance at persons working within healthcare and research who want to know more about the study process, and what needs to be considered when

  4. Planning Read time 9 min Video Checklist Specific rules Good examples Read time 9 min Video Checklist Specific rules Good examples Read time 9 min Video Checklist Specific rules Good examples Read time 9 min Video Checklist Specific rules Good

  5. Application Read time 4,5 min Video Checklist Specific rules Good examples Read time 4,5 min Video Checklist Specific rules Good examples Read time 4,5 min Video Checklist Specific rules Good examples Read time 4,5 min Video Checklist Specific rules

  6. Execution Read time 6 min Video Checklist Specific rules Good examples Read time 6 min Video Checklist Specific rules Good examples Read time 6 min Video Checklist Specific rules Good examples Read time 6 min Video Checklist Specific rules Good

  7. Kliniska studier - steg för steg Sidorna i Kliniska studier - steg för steg riktar sig i första hand till personer inom vård och forskning som vill veta mer om hur studieprocessen ser ut och vad man bör tänka på när man genomför en klinisk studie .

  8. Planering Lästid 9 min Video Checklista Särskilda regler Goda exempel Lästid 9 min Video Checklista Särskilda regler Goda exempel Lästid 9 min Video Checklista Särskilda regler Goda exempel Lästid 9 min Video Checklista Särskilda regler Goda exempel

  9. Ansökan Lästid 4,5 min Video Checklista Särskilda regler Goda exempel Lästid 4,5 min Video Checklista Särskilda regler Goda exempel Lästid 4,5 min Video Checklista Särskilda regler Goda exempel Lästid 4,5 min Video Checklista Särskilda regler Goda

  10. Genomförande Lästid 6 min Video Checklista Särskilda regler Goda exempel Lästid 6 min Video Checklista Särskilda regler Goda exempel Lästid 6 min Video Checklista Särskilda regler Goda exempel Lästid 6 min Video Checklista Särskilda regler Goda

Kontakt

Enheten för kliniska studier

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

Telefon (växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Prenumerera

Vill du prenumerera på nyheter, goda exempel eller kalenderhändelser från kliniskastudier.se?

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.