sv
Ordförklaringar:

Varför behöver man ha koll på statistiken?

Lars Valter jobbar som statistiker i Region Östergötland. I intervjun nedan berättar han om varför det kan vara bra att ta kontakt med en statistiker när man planerar att genomföra en klinisk studie.

Lars Valter

Varför är det viktigt att fundera över statistiska metoder redan när man planerar en klinisk studie?

Man vill ofta bestämma hur stor stickprovsstorlek som behövs för att nå en tillräckligt hög statistisk styrka i en studie. Den beräkningen är det nödvändigt att göra innan studien startar och diskussionen kring statistisk styrka blir ofta ganska omfattande.

Det är bra att diskutera sin studie med en statistiker innan den genomförs så att den design man väljer verkligen kan besvara den frågeställning man har. Dessutom är diskussionen med en statistiker viktig för att man ska veta vilka data som är nödvändiga att samla in. När det gäller den statistiska analysen finns det ofta olika metoder som kan användas. Ska man använda en faktoriell design eller en longitudinell design med upprepade mätningar? Kanske behöver man justera analysen med avseende på en eller flera störande faktorer, då är det förstås viktigt att man samlat in dessa data. Kanske ska analysen stratifieras? Allt detta brukar medföra en diskussion kring analysmetoder. Diskussioner om design, datainsamling och analysmetoder blir bäst om de görs samtidigt.

Vilket är det vanligaste felet man gör?

Eftersom de flesta söker upp en statistiker först när man samlat in sina data och ska göra den statistiska analysen hamnar man ofta i en diskussion om hur datafilen bör se ut. Det är vanligt att forskaren får gå hem till sin kammare och ägna ganska många timmar åt att rätta upp datafilen. Det hade kunnat undvikas om vi hade träffats redan inför datainsamlingen.

Var kan man vända sig om man behöver hjälp av en statistiker?

Man kan till exempel kontakta sin regionala nod och fråga efter statistisk rådgivning.