sv
Ordförklaringar:

Forskning eller innovation

En innovation innebär en ny eller avsevärt förbättrad produkt, tjänst eller metod. Det kan också handla om en ny marknadsföringsmetod, ett nytt sätt att organisera affärsverksamhet, arbetsorganisation eller externa relationer. Definitionen är framtagen av OECD och finns att läsa i sin helhet i den så kallade Oslomanualen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ibland skapas denna typ av förbättringar genom en forskningsprocess, men det är först när den nya produkten, tjänsten eller metoden etableras eller genomförs på en marknad som det blir en innovation. Innovationer kan också vara resultatet av behov som uppstått inom till exempel hälso- och sjukvården. Ett behov leder till utvecklingsarbete eller forskning och så småningom kan en ny produkt, tjänst eller metod introduceras och etableras.

Sveriges innovationsmyndighet heter Vinnova Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Genom att ge bidrag till innovationsprojekt, utvecklingsforskning och starka forsknings- och innovationsmiljöer arbetar Vinnova för att förbättra förutsättningarna för innovation i Sverige.

Vinnova har tre satsningar med särskilt fokus på hälsa:

Stöd för att utveckla innovationer finns också inom lokala och regionala innovations-system i form av till exempel innovationsslussar, holdingbolag, innovationsprogram, teknikparker, innovationskontor eller inkubatorer. Innovationssystemen ser väldigt olika ut i olika delar av landet.