sv
Ordförklaringar:

Forskning eller innovation

En innovation innebär en ny eller avsevärt förbättrad produkt, tjänst eller metod. Det kan också handla om en ny marknadsföringsmetod, ett nytt sätt att organisera affärsverksamhet, arbetsorganisation eller externa relationer. Definitionen är framtagen av OECD och finns att läsa i sin helhet i den så kallade Oslomanualenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ibland skapas denna typ av förbättringar genom en forskningsprocess, men det är först när den nya produkten, tjänsten eller metoden etableras eller genomförs på en marknad som det blir en innovation. Innovationer kan också vara resultatet av behov som uppstått inom till exempel hälso- och sjukvården. Ett behov leder till utvecklingsarbete eller forskning och så småningom kan en ny produkt, tjänst eller metod introduceras och etableras.

Sveriges innovationsmyndighet heter Vinnovalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Genom att ge bidrag till innovationsprojekt, utvecklingsforskning och starka forsknings- och innovationsmiljöer arbetar Vinnova för att förbättra förutsättningarna för innovation i Sverige.

Vinnova har tre satsningar med särskilt fokus på hälsa:

  • Medtech4healthlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – stödjer behovsdriven innovation inom medicinteknik och verkar för att fler medicintekniska idéer ska implementeras i vården.
  • SWElifelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – arbetar tillsammans med näringsliv, akademi och hälso- och sjukvård för att stärka life science och förbättra folkhälsan i Sverige, bland annat genom att främja att hälso- och sjukvården utvecklar, använder och utvärderar innovationer.
  • Utmaningsdriven innovationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – en satsning för att lösa samhällsutmaningar som kräver bred samverkan, till exempel digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg.

Stöd för att utveckla innovationer finns också inom lokala och regionala innovations-system i form av till exempel innovationsslussar, holdingbolag, innovationsprogram, teknikparker, innovationskontor eller inkubatorer. Innovationssystemen ser väldigt olika ut i olika delar av landet.