sv
Ordförklaringar:

För dig som forskar

Sidorna För dig som forskar riktar sig i första hand till forskare som vill bedriva eller lära sig mer om kliniska studier. Här hittar du information om studieprocessen, olika studietyper och om de lagar och regler som finns på området.

För att kunna erbjuda bästa möjliga vård och behandling behöver hälso-och sjukvården utvecklas kontinuerligt. Svensk hälso- och sjukvård står inför utmaningar bestående av en åldrande befolkning, demografiska förändringar, livsstilssjukdomar och en ökande andel av befolkningen som lever med kroniska sjukdomstillstånd.

Kliniska studier bidrar till en evidensbaserad utveckling av hälso- och sjukvården och är en förutsättning för att till exempel framsteg som gjorts inom experimentell grundforskning ska komma till nytta för patienter i form av förebyggande och förbättrad hälso- och sjukvård.

Som klinisk forskare är man en länk mellan laboratorium och patienter och man bidrar till att nya och förbättrade behandlingsmetoder kommer vården till del. Dessutom möjliggör kliniska forskare att:

  • kunskap från vården förs tillbaks till forskningen, det vill säga translationell forskning
  • kompetensen ökar hos hälso- och sjukvårdens medarbetare
  • forskningsklimatet blir konkurrenskraftigt genom samverkan mellan akademi, industri och vård