en
Dictionary:

Forum Uppsala-Örebro

Forum Uppsala-Örebro is the regional node for the regions Dalarna, Sörmland, Värmland, Uppsala, Örebro, Västmanland and Gävleborg. One of six regional nodes, one in each healthcare region, that are part of Clinical Studies Sweden.