sv
Ordförklaringar:

Annat inom samma ämne

  1. Implementering av engelska sidor 2017-11-06 Nu är hela kliniskastudier.se äntligen översatt och vi har påbörjat arbetet med att publicera alla engelska sidor. Tanken är att hela webbplatsen ska ha en engelsk spegling med undantag för enstaka nyheter

  2. Ny design och funktionalitet för konferenssidan Nationell konferens om kliniska studier ska få en egen yta. Idag är sidan inbäddad i webbplatsen och använder sig av samma mall men den kommer få en egen design och fler funktionaliteter än den har idag

  3. Information om kliniska studier inom medicinteknik Syftet är att komplettera webbplatsen kliniskastudier.se med neutral, kvalitetssäkrad information om alla delar av en klinisk studie på medicinteknik. Det ska även finnas sammanfattad information om

  4. Nationell standard R-RCT Syftet är att utveckla en nationell R-RCT-standard (registerbaserade- randomisera de kliniska studier) som underlättar för och ökar antalet registerbaserade randomisera de kliniska studier. Antalet randomiserade kliniska

  5. Nationellt EDC-system, lagring av fångade data och nationell randomiseringstjänst Syftet är att undersöka möjligheter och förutsättningen för ett nationellt datainsamlingssystem (Electronic Data Capture: EDC-system) och en central randomisering

  6. Nationellt nätverk för forskningssjuksköterskor - förstudie Syftet med förstudien är att undersöka behov och förutsättningar för ett nationellt forskningssjuksköterskenätverk. Bakgrund Forskningssjuksköterskan har en viktig roll i kliniska studier,

  7. Samverkan kring kvalitetssystem och arbetsprocesser I utvecklingssatsningens uppdrag ingår att kartlägga kvalitetssystem inom de olika deltagande noderna och utifrån detta ta fram förslag på möjligheter till synergier och följdprojekt. Syftet är att

  8. Standardiserad avtalsprocess Syftet med utvecklingssatsningen är att underlätta och förkorta avtalsprocessen för forskare, klinik och industri genom att visualisera en typisk avtalsprocess med förutsättningar, rättigheter och skyldigheter för alla

  9. Stödinsatser för kliniska studier på medicinteknik Syftet är att utvärdera vilket behov av stöd och utbildning forskare som ska genomföra kliniska studier på medicintekniska produkter har. Bakgrund Genomförandet av kliniska studier på medicinteknik

  10. Vad händer i utvecklingssatsningen: Information om kliniska studier inom medicinteknik Karin Skoglund är projektledare för utvecklingssatsningen Information om kliniska studier inom medicinteknik. Just nu pågår arbetet med att ta fram innehåll för