sv
Ordförklaringar:

Annat inom samma ämne

  1. Vetenskapsrådets utlysningar 2018 2017-10-27 Vetenskapsrådet har flera olika former av bidrag som syftar till att främja svensk forskning. Nu finns information om när en stor del av 2018 års utlysningar öppnar och stänger. Information om

  2. Utlysning: Bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning Syftet med Vetenskapsrådets utlysning är att ge stöd till kliniska behandlingsstudier som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov. Med behandlingsstudier avses såväl

  3. Utlysning: Konferensbidrag 2019 Syftet med Vetenskapsrådets utlysning är att främja internationellt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte. Forskare verksamma i Sverige ges möjlighet att anordna en konferens med internationellt erkända

  4. Utlysning: Internationell postdok Syftet med Vetenskapsrådets utlysning är att ge nydisputerade forskare med doktorsexamen från svenskt universitet möjlighet att utöka sitt nätverk och sin kompetens genom arbete utomlands. Bidraget kan sökas av

  5. Utlysning: Forskarskolor inom registerbaserad forskning Syftet med Vetenskapsrådets bidrag är att stärka rekryteringsbasen och kvaliteten inom forskningsområden som använder sig av registerbaserade data. Bidraget ska också skapa vetenskapligt

  6. Utlysning: Bidrag till forskningsmiljö inom registerbaserad forskning Syftet med Vetenskapsrådets utlysning är att ge forskargrupper möjlighet att utveckla tvärvetenskapliga och tvärsektoriella forskningsmiljöer som kan generera ny kunskap och nya

  7. Utlysning: Projektbidrag för internationella samarbeten inom individanpassad medicin (ERA PerMed) Utlysningen med titeln “Personalised Medicine: Multidisciplinary Research Towards Implementation” stödjer internationella samarbeten med målet att

  8. Presentationer från informationsdagen om årets utlysningar 2018-01-31 Den 26 januari hölls en informationsdag om Formas, Fortes och Vetenskapsrådets utlysningar 2018. Nu kan man ta del av Formas, Fortes och Vetenskapsrådets presentationer samt

  9. Vetenskapsrådet har öppnat flera utlysningar 2018-01-25 24 januari öppnades årets första utlysningar, bland annat Bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning och Internationell postdok . Utlysningstexterna finns att läsa på

  10. Utlysning: Projektbidrag för internationella samarbeten inom antimikrobiell resistens (JPIAMR) Utlysningen syftar till att stödja internationella samarbeten inom Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR) kring forskning om