sv
Ordförklaringar:

Annat inom samma ämne

  1. Presentationer från informationsdagen om årets utlysningar 2018-01-31 Den 26 januari hölls en informationsdag om Formas, Fortes och Vetenskapsrådets utlysningar 2018. Nu kan man ta del av Formas, Fortes och Vetenskapsrådets presentationer samt

  2. Vetenskapsrådet har öppnat flera utlysningar 2018-01-25 24 januari öppnades årets första utlysningar, bland annat Bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning och Internationell postdok . Utlysningstexterna finns att läsa på

  3. Vetenskapsrådets utlysningar 2018 2017-10-27 Vetenskapsrådet har flera olika former av bidrag som syftar till att främja svensk forskning. Nu finns information om när en stor del av 2018 års utlysningar öppnar och stänger. Information om

  4. Utlysning: Visionsdriven hälsa Syftet med Vinnovas utlysning är att bidra till att lösa komplexa hälsoutmaningar genom en tydlig vision, väl förankrade mål och nya dynamiska sätt att samarbeta. Erbjudandet riktar sig till aktörer som vill: formulera

  5. Utlysning: Medicintekniska samverkansprojekt 2018 Medtech4health:s utlysning riktar sig till samverkansprojekt som inkluderar medicinteknik. Projekten ska syfta till att använda befintlig teknik på ett nytt sätt eller att utveckla ny teknik som kan

  6. Utlysning: Nätverksbidrag inom klinisk behandlingsforskning Syftet med bidraget är att skapa möjlighet för en konstellation av forskare att bilda ett nationellt nätverk för samordning av en forskningsfråga av hög vetenskaplig kvalitet och som är

  7. Utlysning: Bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning Bidraget ska möjliggöra för en konstellation av forskare inom landsting/regioner och akademi att arbeta mot ett gemensamt forskningsmål. Syftet med bidraget är att ge stöd till

  8. Strategisk mobilitet 2018 Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, utlyser bidrag för programmet Strategisk Mobilitet. Stiftelsen för Strategisk Forskning har avsatt 15 miljoner kr för en satsning på strategisk mobilitet under en period av två år.

  9. Nordisk utlysning: Individanpassad vård Syftet med NordForsks och Vinnovas utlysning är att ta tillvara på styrkor och synergier i de nordiska länderna. Nordiska projekt som bidrar till implementeringen av individanpassad medicin inom hälso- och

  10. Utlysning: Bidrag till forskningsmiljö inom infektion och antibiotika Målet med satsningen inom infektion och antibiotika är att stimulera större forskningsprojekt som kan hjälpa till att tackla den globala utmaning som den ökade resistensen mot

Skapad: 2017-03-27
Senast uppdaterad: 2017-04-26

 

Kontakt

Enheten för kliniska studier

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

 Telefon (växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Prenumerera

Vill du prenumerera på nyheter, goda exempel eller kalenderhändelser från kliniskastudier.se?

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.