sv
Ordförklaringar:

Annat inom samma ämne

  1. Vetenskapsrådets rekommendationer för den kommande life science-strategin Just nu pågår ett omfattande strategiarbete på Regeringskansliets life science-kontor och man jobbar bland annat med att ta fram en nationell strategi för life science. Som

  2. Från primärvård och landsting till First-in-Human och läkemedelsprövningar 2017-09-19 Hur fördelas ansvaret för den svenska hälso- och sjukvården? Vilken roll har Socialdepartementet och hur styrs kommunernas verksamhet? Nu finns samlad information

  3. Riksdagsbeslut om ny organisation för etikprövning av forskning 2018-03-08 Från och med 1 januari 2019 tas etikprövning av forskning som gäller människor om hand av en ny myndighet, Etikprövningsmyndigheten. Dagens sex regionala etikprövningsnämnder

  4. Svensk mästare i att presentera sin egen forskning 2017-11-29 Vinnare av årets Forskar Grand Prix är läkaren och forskaren Peter Ueda, verksam vid Karolinska institutet. Tävlingen går ut på att på ett underhållande och inspirerande sätt presentera

  5. Research or innovation An innovation entails a new or significantly improved product, service or method. It can also be a new marketing method, a new way of organizing business, work organization or external relations. The definition is developed by

  6. Det svenska sjukvårdssystemet I Sverige delas ansvaret för hälso- och sjukvård mellan regering, regioner och kommuner. Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Innehåll på sidan: Innehåll på

  7. The Swedish healthcare system In Sweden, responsibility for health and medical care is divided between the national government, regions and municipalities. The aim of the healthcare system is to achieve good health and healthcare on equal terms for

  8. Öppet hus på Socialstyrelsen Forskare som beställer data från Socialstyrelsen välkomnas till öppet hus på myndighetens registerservice den 24 november. Under förmiddagen finns möjlighet att träffa handläggare och ställa frågor, diskutera

  9. Life science-företagare för en dag 2018-02-23 Konceptet Life science-företagare för en dag lanseras av SwedenBIO i syfte att belysa branschens betydelse för Sverige och hur politiken kan bidra till att stärka den ytterligare. SwedenBIO ger på detta

  10. Wallenberg Clinical Scholars Programmet Wallenberg Clinical Scholars avser att stödja och stimulera framgångsrika kliniska forskare vid svenska universitet och universitetssjukhus. Stiftelsen avser totalt att avsätta upp till 600 miljoner kronor för