sv
Ordförklaringar:

Annat inom samma ämne

  1. Publicering När resultaten av studien är klara är det dags att börja författa din artikel för publicering i en vetenskaplig tidskrift eller annat forum. Innehåll på sidan: Innehåll på sidan: Att skriva en vetenskaplig artikel Välja tidskrift Öppen

  2. Arkivering När en klinisk studie är i sitt slutskede behöver forskningsmaterial, data och dokumentation förberedas för långtidsbevarande. För att man ska kunna granska och verifiera forskningsresultat och göra om analyser är det viktigt att

  3. Stödmall för studiedeltagarinformation 2017-09-21 Nu finns en stödmall för utformning av studiedeltagarinformation tillgänglig på etikprövningsnämndernas webbplats. Du hittar den under snabblänkar till dokument på etikprövningsnämndens startsida och

  4. Idé När du har en idé och vill ta reda på om den är bärkraftig är det lämpligt att starta med en inventering av vad som redan finns dokumenterat på området. Genom litteratursökning och en genomgång av register och databaser kan du kartlägga

  5. Analys När datainsamlingen är avslutad, data är rensat och databasen är låst kan analysfasen starta. Studiens utfall analyseras och resultatet jämförs med den ursprungliga frågeställningen. Innehåll på sidan: Innehåll på sidan: Statistisk analysplan

  6. Idea When you have an idea and want to find out whether it is sound, it is a good idea to start by making an inventory of what is already documented in the area. By carrying out a literature search and a review of registers and databases, you can map

  7. Analysis Once the data collection is completed, the data have been cleaned and the database is locked, the analysis phase can start. The outcome of the study is analysed and the result compared with the original question. Page contents: Page contents

  8. Publication Once the results of the study are complete, it is time to start writing your article for publication in a scientific journal or other forum. Page contents: Page contents: Writing a scientific article Selecting the journal Open access

  9. Archiving When a clinical study is nearing completion, research materials including data and documentation need to be prepared for long-term storage. It is important to research documents are stored and archived in a structured way in order to enable

  10. Clinical studies - step by step The pages in “Clinical studies – step by step” are aimed in the first instance at persons working within healthcare and research who want to know more about the study process, and what needs to be considered when

Skapad: 2017-03-27
Senast uppdaterad: 2017-04-26

 

Kontakt

Enheten för kliniska studier

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

 Telefon (växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Prenumerera

Vill du prenumerera på nyheter, goda exempel eller kalenderhändelser från kliniskastudier.se?

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.