Ordförklaringar:

Annat inom samma ämne

  1. Den kliniska behandlingsstudiens olika faser En klinisk studie genomförs i enlighet med ett i förväg bestämt studieprotokoll . En studie kan pågå från några veckor och upp till ett år eller mer beroende på frågeställning, sjukdom och behandlingens

  2. För dig som forskar Sidorna För dig som forskar riktar sig i första hand till forskare som vill bedriva eller lära sig mer om kliniska studier. Här hittar du information om studieprocessen, olika studietyper och om de lagar och regler som finns på

  3. Att vara studiedeltagare Kliniska studier är beroende av människor som frivilligt ställer upp och deltar. Som studiedeltagare är du med och driver forskningen framåt. Innehåll på sidan: 1. Vad är en klinisk studie och varför utförs den? 2. Varför ska

  4. Fas 1-enheter i Sverige Lästid 1 min Video Checklista Särskilda regler Goda exempel Lästid Video Checklista Särskilda regler Goda exempel Lästid Video Checklista Särskilda regler Goda exempel Den första fasen i ett kliniskt prövningsprogram för

Kontakt

Enheten för kliniska studier

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

Telefon (växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.