sv
Ordförklaringar:

Annat inom samma ämne

  1. Den kliniska behandlingsstudiens olika faser En klinisk studie genomförs i enlighet med ett i förväg bestämt studieprotokoll . En studie kan pågå från några veckor och upp till ett år eller mer beroende på frågeställning, sjukdom och behandlingens

  2. The various phases of clinical trials A clinical trial is conducted according to a study protocol set in advance. A trial may last from a couple of weeks up to a year or more, depending on the question, the disease and the nature of the therapy. The

  3. Att vara studiedeltagare Kliniska studier är beroende av friska människor och patienter som frivilligt ställer upp och deltar. Som studiedeltagare är du med och driver forskningen framåt. Innehåll på sidan: Innehåll på sidan: Vad är en klinisk studie

  4. För dig som forskar Sidorna För dig som forskar riktar sig i första hand till forskare som vill bedriva eller lära sig mer om kliniska studier. Här hittar du information om studieprocessen, olika studietyper och om de lagar och regler som finns på

  5. Fas 1-enheter i Sverige Den första fasen i ett kliniskt prövningsprogram för läkemedel kallas fas 1. Om det är första gången man ger ett nytt läkemedel till människa benämns studien First-in-Human-prövning . Ett prövningsställe som utför

  6. Phase 1 units for clinical trials with medicines The first phase in a clinical trials programme for medicines is called Phase 1. If it is the first time a new medicine is given to a human being, the study is called a First-in-Human trial. A trial

Skapad: 2017-03-27
Senast uppdaterad: 2017-04-26

 

Kontakt

Enheten för kliniska studier

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

 Telefon (växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Prenumerera

Vill du prenumerera på nyheter, goda exempel eller kalenderhändelser från kliniskastudier.se?

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.