sv
Ordförklaringar:

Annat inom samma ämne

  1. Nytt kontor för life science på Näringsdepartementet 2018-02-08 Syftet med en samordningsfunktion för life science är att främja kunskapsutveckling, innovation och kvalitet i hälso- och sjukvården samt att förbättra förutsättningarna för life

  2. Material från årets konferens 2017-09-20 Information från årets "Nationell konferens om kliniska studier" finns nu att tillgå på webbplatsen. Läs en sammanfattning av dagarna, ta del av referat och presentationer och se bilder från konferensen.

  3. Material from this year's conference 2017-09-20 Information from this year's "National Conference on Clinical Studies" is now available on the website. Read summaries and abstracts and view presentations and photos from the conference. National

  4. Halvårsrapport från Swelife Första halvåret 2018 har Swelife fortsatt sitt arbete med att stödja samverkan mellan akademi, näringsliv och hälso- och sjukvård med målet att stärka life science i Sverige och förbättra folkhälsan. Halvårsrapporten

  5. Årsberättelse från Swelife 2018-01-19 Under 2017 har Swelife fortsatt arbetet för en innovativ och individ- och värdebaserad sjukvård, och för att öka den svenska life science-sektorns konkurrenskraft. I årsberättelsen beskrivs de projekt som

  6. Halvårsberättelse från Swelife 2017-06-30 Första halvåret 2017 har Swelife genom flera nystartade projekt arbetat för att utmana hinder och inspirera till nya nationella lösningar för innovation. I halvårsrapporten beskrivs genomförda och planerade

  7. Storsatsning på biologiska läkemedel 2017-06-29 Med syftet att göra Sverige världsledande inom biologiska läkemedel satsar Vetenskapsrådet och Vinnova drygt 100 miljoner kronor på uppbyggnad av centrum för att skapa starka forsknings- och

  8. Ökad samverkan mellan företag och sjukvård 2017-06-07 Läkemedelsföretagen ökade sina investeringar i samverkansprojekt med svensk hälso- och sjukvård 2016. Det visar preliminära siffror från årets Disclosure Code som sammanställts av LIF, de

  9. Rapport från vårt almedalsseminarium 2016-07-06 Skillnaderna är stora inom sjukvårdsverksamheten när det gäller att delta i kliniska studier. Hur gör vi kliniska studier till en integrerad och självklar del av hälso- och sjukvården? Detta var

  10. Nu är vi invigda 2016-03-18 Den 16 mars invigdes Kliniska studier Sverige. Stämningen var på topp när ett 90-tal personer från akademi, näringsliv och myndigheter minglade i de nya lokalerna i centrala Göteborg. Vetenskapsrådets generaldirektör Sven