sv
Ordförklaringar:

Annat inom samma ämne

  1. Vetenskapsrådets forskningsöversikter 2019 är publicerade Vart fjärde år tar Vetenskapsrådets ämnesråd och kommittéer fram forskningsöversikter inom sina respektive ämnesområden, bland annat Klinisk behandlingsforskning och Medicin och hälsa.

  2. God forskningssed på engelska 2017-10-05 Publikationen God forskningssed finns nu på engelska på Vetenskapsrådets webbplats. Här kan du ladda ner och läsa den omarbetade versionen av Good research practice . Källa: vr.se Fler nyheter Dela Ja tack!

  3. Ny version av God forskningssed 2017-08-30 Publikationen God forskningssed från 2011 finns nu i en ny delvis omarbetad version. Omarbetningen rör bland annat förändringar i lagstiftningen. Vetenskapsrådets publikation God forskningssed vänder sig

  4. Hur når man som forskare ut i samhällsdebatten? 2017-12-04 Vetenskap & Allmänhet har tillsammans med Vetenskapsrådet sammanställt en digital handbok för forskare som vill nå ut bättre med sin forskning i media. Innehållet i handboken är hämtat från

  5. New version of Good Research Practice 2017-08-30 The publication Good Research Practice from 2011 is now available in a new, partially revised version. The revision concerns changes in legislation, among other subjects. The Swedish Research Council’s

  6. Good research practice in English 2017-10-05 The publication Good Research Practice is now available in English on the Swedish Research Council’s website. Here you can download and read the revised version of Good research practice . Source: vr.se

  7. Möjlighet att kommentera forskningsöversikter inom Klinisk behandlingsforskning och Medicin och hälsa Under våren och sommaren har Vetenskapsrådets ämnesråd och kommittéer arbetat fram förslag till forskningsöversikter inom sina respektive områden.

  8. Årsberättelse från Swelife 2018 Under 2018 har Swelife fortsatt arbetet med att stödja samverkan mellan akademi, näringsliv och hälso- och sjukvård med målet att stärka life science i Sverige och förbättra folkhälsan. Swelife:s programkontor har

  9. Utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet i ALF-regionerna 2018-03-28 Vetenskapsrådets utvärdering av klinisk forskning vid de landsting och universitet som omfattas av ALF-avtalet har överlämnats till regeringen. Utredningen visar att

  10. Tillväxtanalys publikation om nya möjligheter för svensk life science 2017-02-02 Häromdagen publicerade Tillväxtanalys en publikation på ämnet: ”Sällsynta sjukdomar – en möjlighet för svensk life science”. Rapporten beskriver och jämför