sv
Ordförklaringar:

Annat inom samma ämne

  1. Forskning om den biologiska klockan gav Nobelpris 2017-10-05 2017 års Nobelpris i fysiologi eller medicin tilldelas tre amerikaner som upptäckt vilka mekanismer som styr den inre klockan hos människor och andra flercelliga djur. Det är femte gången

  2. Stärkt infrastruktur i Norge 2017-08-21 Hälsoministeriet i Norge har inlett flera åtgärder för att öka antalet kliniska studier i landet. -De viktigaste åtgärderna för att få upp antalet kliniska studier inkluderar skapandet av nationella program för

  3. Hjälporganisationers studier offentliggörs 2017-06-07 Nu ska hjälporganisationers kliniska studier samlas i ett gemensamt register och göras tillgängliga för allmänheten. Enligt Världshälsoorganisationen WHO offentliggörs aldrig resultaten av omkring

  4. Forskningsbarometern som PowerPoint 2017-11-29 Vetenskapsrådets forskningsbarometer syftar till att ge en övergripande beskrivning av svensk forskning och utveckling i internationell jämförelse, med fokus på den senaste tioårsperioden. Förutom att

  5. EMA reviderar riktlinjer för first-in-human-studier 2017-08-15 För att underlätta för aktörer och minska riskerna för deltagare i kliniska studier har den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, European Medicines Agency (EMA) reviderat sina

  6. Ny EU-gemensam lag för kliniska studier skjuts fram till 2019 2017-06-27 EMA meddelar att tidpunkten då Prövningsförordningen (förordning (EU) nr 536/2014) börjar gälla skjuts fram från oktober 2018 till 2019. Beslutet fattades av EMAs styrelsemöte

  7. Tillväxtanalys publikation om nya möjligheter för svensk life science 2017-02-02 Häromdagen publicerade Tillväxtanalys en publikation på ämnet: ”Sällsynta sjukdomar – en möjlighet för svensk life science”. Rapporten beskriver och jämför

  8. Studiebesök på den nationella enheten för medicinsk forskning i England 2016-10-28 Som en del i arbetet med att stötta utvecklingen av Kliniska Studier Sverige har Englands modell identifierats som intressant att titta närmare på. En tjänst som har

  9. Vilket är det ekonomiska värdet av medicinsk forskning? 2018-01-31 Enligt en ny brittisk studie beräknas varje pund som investeras i forskning ge 25 pence i återbäring i form av samhällsnytta – varje år för all framtid. Siffran är resultatet av ett

  10. EMA revises guidelines for first-in-human studies 2017-08-15 To facilitate matters for actors and reduce the risks for participants in clinical studies, the European Medicines Agency (EMA) has revised its guidelines for first-in-human studies.