sv
Ordförklaringar:

Annat inom samma ämne

  1. New node in Stockholm healthcare region As from January 1st 2020 the node assignment within the Stockholm Healthcare Region will be transferred to R&D management at Karolinska University Hospital. The collaboration Clinical Studies Sweden consists of

  2. Ny nod i Stockholms sjukvårdsregion Från och med 1 januari 2020 flyttas noduppdraget inom Stockholms sjukvårdsregion till FoU-ledningen vid Karolinska Universitetssjukhuset. Samarbetet Kliniska Studier Sverige består av en regional nod vardera från

  3. Rekordstort intresse för årets konferens 2017-08-31 Till årets ”Nationell konferens om kliniska studier” är intresset extra stort, deltagarsiffran har precis passerat 600. Det är rekord för denna årligt återkommande konferens som i år anordnas under

  4. Maria Wästfelt blir ny chef på Enheten för kliniska studier Den 3 september börjar Maria Wästfelt som chef för Vetenskapsrådets enhet för kliniska studier. Maria kommer närmast från Karolinska Institutet där hon varit chef för en enhet på strategiskt

  5. Kommittén för kliniska studier har fått ny ordförande och nya ledamöter 2018-01-03 Det är regeringen som utsett Chris Heister, styrelseordförande för Umeå universitet och tidigare landshövding, till ordförande för Vetenskapsrådets kommitté för

  6. Ledig tjänst: Chef för Enheten för kliniska studier 2017-10-31 Nu söker Enheten för kliniska studier vid Vetenskapsrådet ny enhetschef. Tjänsten är placerad i Göteborg. Regeringen har gett Vetenskapsrådet ett samordnande uppdrag att stödja och

  7. Information on clinical studies on medical devices The aim is to complement the website kliniskastudier.se with neutral, quality assured information on all aspects of clinical studies on medical devices. There should also be summarised information on

  8. National network for research nurses – prestudy The aim of the prestudy is to investigate needs and prerequisites for a national network for research nurses. Background Research nurses are important players in clinical studies; for the study

  9. Pilot study: Promote the opportunities to conduct clinical research and clinical studies within primary healthcare; roles and opportunities of the nodes The purpose is to identify activities that promote clinical research within primary healthcare.

  10. Maria Wästfelt is the new Head of Office at the Office for Clinical Studies On September 3, Maria Wästfelt begins as Head of Office at the Swedish Research Council's Office for Clinical Studies. Maria comes from Karolinska Institutet, where she was