sv
Ordförklaringar:

Annat inom samma ämne

  1. Maria Wästfelt blir ny chef på Enheten för kliniska studier Den 3 september börjar Maria Wästfelt som chef för Vetenskapsrådets enhet för kliniska studier. Maria kommer närmast från Karolinska Institutet där hon varit chef för en enhet på strategiskt

  2. Kommittén för kliniska studier har fått ny ordförande och nya ledamöter 2018-01-03 Det är regeringen som utsett Chris Heister, styrelseordförande för Umeå universitet och tidigare landshövding, till ordförande för Vetenskapsrådets kommitté för

  3. Ledig tjänst: Chef för Enheten för kliniska studier 2017-10-31 Nu söker Enheten för kliniska studier vid Vetenskapsrådet ny enhetschef. Tjänsten är placerad i Göteborg. Regeringen har gett Vetenskapsrådet ett samordnande uppdrag att stödja och

  4. Rekordstort intresse för årets konferens 2017-08-31 Till årets ”Nationell konferens om kliniska studier” är intresset extra stort, deltagarsiffran har precis passerat 600. Det är rekord för denna årligt återkommande konferens som i år anordnas under

  5. Nationell konferens om kliniska studier Den 7-8 september 2017 går Nationell konferens om kliniska studier av stapeln för tredje gången. Möt inspirerande talare och nätverka med konferensdeltagare från akademi, hälso- och sjukvård och industri.

  6. Information on clinical studies on medical devices The aim is to complement the website kliniskastudier.se with neutral, quality assured information on all aspects of clinical studies on medical devices. There should also be summarised information on

  7. National network for research nurses – prestudy The aim of the prestudy is to investigate needs and prerequisites for a national network for research nurses. Background Research nurses are important players in clinical studies; for the study

  8. The Committee for Clinical Studies has new members and a new chairman 2018-01-03 The government has appointed Chris Heister, chairman of the board of Umeå University and former county governor, as chairman of the Swedish Research Council's Committee

  9. Maria Wästfelt is the new Head of Office at the Office for Clinical Studies On September 3, Maria Wästfelt begins as Head of Office at the Swedish Research Council's Office for Clinical Studies. Maria comes from Karolinska Institutet, where she was

  10. Nationell webbplats för kliniska studier Syftet med utvecklingssatsningen är att skapa en nationell webbplats för kliniska studier som fungerar som en ”single point of entry” för såväl näringsliv och akademi som sjukvårdssystem och studiedeltagare.