sv
Ordförklaringar:

Annat inom samma ämne

  1. Nationellt nätverk för forskningssjuksköterskor - förstudie Syftet med förstudien är att undersöka behov och förutsättningar för ett nationellt forskningssjuksköterskenätverk. Bakgrund Forskningssjuksköterskan har en viktig roll i kliniska studier,

  2. Standardiserad avtalsprocess Syftet med utvecklingssatsningen är att underlätta och förkorta avtalsprocessen för forskare, klinik och industri genom att visualisera en typisk avtalsprocess med förutsättningar, rättigheter och skyldigheter för alla

  3. Stödinsatser för kliniska studier på medicinteknik Syftet är att utvärdera vilket behov av stöd och utbildning forskare som ska genomföra kliniska studier på medicintekniska produkter har. Bakgrund Genomförandet av kliniska studier på medicinteknik

  4. Maria Wästfelt blir ny chef på Enheten för kliniska studier Den 3 september börjar Maria Wästfelt som chef för Vetenskapsrådets enhet för kliniska studier. Maria kommer närmast från Karolinska Institutet där hon varit chef för en enhet på strategiskt

  5. Information on clinical studies on medical devices The aim is to complement the website kliniskastudier.se with neutral, quality assured information on all aspects of clinical studies on medical devices. There should also be summarised information on

  6. National network for research nurses – prestudy The aim of the prestudy is to investigate needs and prerequisites for a national network for research nurses. Background Research nurses are important players in clinical studies; for the study

  7. Maria Wästfelt is the new Head of Office at the Office for Clinical Studies On September 3, Maria Wästfelt begins as Head of Office at the Swedish Research Council's Office for Clinical Studies. Maria comes from Karolinska Institutet, where she was

  8. Nationell konferens om kliniska studier Den 7-8 september 2017 går Nationell konferens om kliniska studier av stapeln för tredje gången. Möt inspirerande talare och nätverka med konferensdeltagare från akademi, hälso- och sjukvård och industri.

  9. Samverkan kring kvalitetssystem och arbetsprocesser I utvecklingssatsningens uppdrag ingår att kartlägga kvalitetssystem inom de olika deltagande noderna och utifrån detta ta fram förslag på möjligheter till synergier och följdprojekt. Syftet är att

  10. Rekordstort intresse för årets konferens 2017-08-31 Till årets ”Nationell konferens om kliniska studier” är intresset extra stort, deltagarsiffran har precis passerat 600. Det är rekord för denna årligt återkommande konferens som i år anordnas under