Nationell konferens om kliniska studier

Nationell konferens om kliniska studier

Den 6-7 september anordnades ” Nationell konferens om kliniska studier” i Uppsala med Forum Uppsala- Örebro som årets regionala värd. Det var en välbesökt konferens, drygt 427 besökare med representanter från akademi, hälso- och sjukvård samt industri deltog. Temat på konferensen var ”Pragmatiska patientnära studier – större, snabbare och smartare” och två återkommande ledord i anförandena var begreppen pragmatiska och samverkan.

Relaterat material

Ta del av presentationsmaterial från konferensen, tillgängligt längre ner på sidan

Konferensen inleddes med att Jonas Oldgren, verksamhetschef på Uppsala Clinical Research Center (UCR) hälsade alla varmt välkomna. Temat för konferensen, pragmatiska kliniska studier, valdes då vikten av att skapa värdebaserad forskning som ger nytta för patienterna står i fokus.

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister, Gabriel Wikström stod för ett av öppningsanförandena. Att ställa om mot mer personcentrerad vård är avgörande för kliniska studier.
– Vi ska inte främja kliniska studier i separata spår utan insatserna ska kopplas mot de insatser vi gör för att utveckla vården.
Att arbeta långsiktigt, se över infrastrukturen och e-hälsa var andra områden Wikström betonade. Avslutningsvis betonade ministern vikten av att kunna lösa kompetensfrågorna och stärka villkoren för att kunna syssla med forskning och inte dela dessa i två spår.
– Vi måste koppla insatser med forskning mot insatser i vardagens jobb.

Därefter tog Håkan Billig, Ordförande i Kommittén för kliniska studier, över på scen för dagens andra och sista öppningsanförande. Han talade om den utvecklingspotential som finns gällande kliniska studier och pekade även på att antalet studier inte går ner utan upp och med högre kvalité. Håkan Billig talade också om behovet av ökad samverkan i Sverige, inte minst mellan de sex noderna inom Kliniska Studier Sverige.

På bild från vänster till höger: Jonas Oldgren, Gabriel Wikström, Håkan Billig
På bild från vänster till höger: Jonas Oldgren, Gabriel Wikström, Håkan Billig

De båda dagarna bjöd på en spännande blandning av föreläsningar, paneldiskussioner, frågor från publiken och inspel från moderator Lisa Kirsebom. Däremellan fanns det i pauserna tid för deltagarna att ha möjlighet att både nätverka och besöka utställare.

Konferensen avslutades med att Patric Amcoff, nodföreståndare för Forum Uppsala-Örebro lämnade över stafettpinnen för nästa års konferens till Maria Englund, nodförståndare för Karolinska Trial Alliance.

Läs mer om de sex regionala noderna och deras utbud

Relaterat material – ta del av
presentationsmaterial från konferensen

Rapport från konferensen (publiceras inom kort)

DAG 1

Sveriges unika möjligheter för pragmatiska patientnära kliniska studier – till nytta för patienter och medborgare
Håkan Billig: Kliniska studier i Sverige – var står vi idag? (1,21 mB pdf, öppnas i ett nytt fönster)

Hur använder vi guldgruvan för pragmatiska kliniska studier?
Måns Rosén: Registerforskning – vad har hänt och vad återstår att göra? (338 kB pdf, öppnas i ett nytt fönster)

Lars Wallentin: Hur använder vi vid UCR guldgruvan för pragmatiska studier (4,73 mB pdf, extern länk öppnas i ett nytt fönster)

Jack Lysholm: Nationella kvalitetsregister (1,21 mB pdf, öppnas i ett nytt fönster)

Maria Nilsson: Infrastrukturer för registerbaserad forskning (1,73 mB pdf, öppnas i ett nytt fönster)

Pragmatiska patientnära studier – större, snabbare och smartare
Stefan James:  Pragmatiska patientnära studier (5,07 mB pdf, extern länk öppnas i ett nytt fönster)

Vilka verktyg behövs för pragmatisk klinisk forskning? (digitalisering, e-hälsa, m-hälsa)
Peter Hovstadius: Sensorer, appar och andra nya verktyg i kliniska studier (1,95 mB pdf, öppnas i ett nytt fönster)

Nina Sellberg: Vad finns i dagsläget –  tillgängligt för patient, vårdpersonal och forskare (3,18 mB pdf, extern länk öppnas i ett nytt fönster)

Lars Lindsköld: Electronic Health Records for Clinical Research (3,14 mB pdf, extern länk öppnas i ett nytt fönster)

Kliniska Studier Sverige stavas samverkan
Kaj Stenlöf: Kliniska Studier Sverige stavas samverkan (1,43 mB pdf, öppnas i ett nytt fönster)

DAG 2

Hur underlättar vi för pragmatiska patientnära studier i vardagen?
Sonja Eaker: Tillgång till prov i medicinsk forskning (1,16 mB pdf, öppnas i ett nytt fönster)

Johanna Adami: En ändamålsenlig reglering för biobanker – hur går vi vidare? (176 kB pdf, öppnas i ett nytt fönster)

Johan Brun: Finlandsmodellen för informerat samtycke (2,75 mB pdf, extern länk öppnas i ett nytt fönster)

Filippa Nyberg och Kerstin Granberg: Att integrera forskning och innovation i vårdprocesser och förbättringsarbete (2,20 mB pdf, extern länk öppnas i ett nytt fönster)

Oredlighet i kliniska studier
Bengt Gerdin: Oredlighet i kliniska studier  (4,33 mB pdf, extern länk öppnas i ett nytt fönster)

”Patienter behöver klinisk forskning för att få tillgång till bästa möjliga vård -idag och imorgon”. SKLs positionspapper – hur gör vi realitet av detta?
Bert Lindahl: SKLs positionspapper om klinisk forskning (1,02 mB pdf, öppnas i ett nytt fönster)

Nasim Farrokhnia: Varför förbättringsarbete? (301 kB pdf, öppnas i ett nytt fönster)

Johanna Vernersson: Hur stimulera patientnära forskning? (134 kB pdf, öppnas i ett nytt fönster)

 

Om konferensen

Konferensen arrangeras inom ramen för den nationella satsningen Kliniska Studier Sverige. Rollen som värd alternerar mellan de olika noderna.

Nationell konferens om kliniska studier är en konferens för dig som arbetar inom akademi, industri och hälso- och sjukvård.  Tillsammans skapar vi en mötesplats för kunskapsutbyte och nätverkande.

Uppdaterad 2016-10-18

Adress

Enheten för kliniska studier, Vetenskapsrådet
Östra Hamngatan 26
411 09 Göteborg

Kontakt

Telefon (växel): 031-757 41 75

Fler kontaktuppgifter

Denna webbplats drivs av